می 25, 2020
تاثیر شبکه اجتماعی پزشکان

تاثیرات شبکه اجتماعی پزشکان

اگر چه پزشکان مشتاق پیشرفت‌های جدید در فناوری‌ پزشکی هستند، اما عموما زمانی که نوبت ابزارهای پیشرفته مانند شبکه‌های اجتماعی می‌شود، تمایلی به پذیرفتن آمن ندارند؛ […]